• CNR meets Serbia

  November 13, 2012 • news and events

   

  “CNR meets Serbia”

    November 13, 2012
  University
   of Belgrade
  Studentski Trg 1
  Belgrade

    Program of the conference

   

   

  Asocijacija italijanskih i srpskih naučnika i istraživača – AIS3 organizovala je 13. novembra 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu skup pod nazivom “CNR meets Serbia”. Skup su otvorili prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, Nj. E. g. Armando Varikjo, ambasador Italije u Beogradu, i prorektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Ivanka Popović, predsednica AIS3.

  Rektor Bumbaširević je istakao značaj saradnje između naučnika iz Italije i Srbije što je ujedno i potvrda kvaliteta naučno-istraživačkog potencijala dve zemlje.

  Ambasador Varikjo je naveo da će saradnja i pozitivna konkurencija koja ima za cilj razvoj inovacionih kapaciteta približiti Srbiju i EU. Ambasador je napomenuo da 7. Okvirni program EU i Horizont 2020 predviđaju da će u periodu od 2014. do 2020. godine za istraživanja biti izdvojeno 80 milijardi evra.

  Predsednica AIS3, prorektor Ivanka Popović, je otvorila radni deo skupa naglasivši značaj tradicionalno dobrih veza između istraživača dve zemlje, kako individualnih, tako i istitucionalnih.  Nakon uvodnih izlaganja vodeći naučnici Nacionalnog saveta za nauku Republike Italije (CNR) su predstavili najnovije naučne projekte koje izvode zajedno sa kolegama iz Srbije.

  Presentations:

  Dr Maurizio Peruzzini - “Chemical Sciences and Technology of Materials”

  Dr Gaetano Cacciola - “Engineering, ICT and Technologies for Energy and Transportation”

  Dr Massimo Cultraro - “Social Sciences, Humanities and Cultural Heritage”

  Enrico Brugnoli - “Earth System Sciences and Technologies for the Environment”

  Dr Mauro Gamboni - “Agri-food and Biosciences”